Arhiv glavnih novic

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Za nove vstope v podporno shemo je v okviru poziva na voljo 10 milijonov EUR.

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavila javni poziv. Predmet poziva je izbor projektov za nove, pretežno nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), za katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore preko vstopa v podporno shemo. Razpoložljiva sredstva se razdelijo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.


© 2012 - 2024 Portal Energetika