Arhiv glavnih novic

Javni poziv promotorjem za izvedbo projekta energetske prenove in upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini

Končni rok za oddajo vlog je 19. 9. 2016 do 12:00.
Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka kot javni partnerji pozivajo vse zainteresirane promotorje kot zasebne partnerje k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini«.


© 2012 - 2024 Portal Energetika