Arhiv glavnih novic

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (Energetika Ljubljana)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Višina sredstev javnega poziva je omejena na 250.000 EUR. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 30. 11. 2015.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na območju Mestne občine Ljubljana in Občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log - Dragomer, za vgradnjo nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in za vgradnjo novega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.


© 2012 - 2023 Portal Energetika