Arhiv glavnih novic

Javni poziv za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Končni rok za oddajo vlog je 9. 11. 2016 do 10:00

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane osebe k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo za objekte v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve«, ki obsega energetsko obnovo objektov v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve na šestih lokacijah.


© 2012 - 2024 Portal Energetika