Arhiv glavnih novic

Javni razpis družbe E 3, d.o.o. za nepovratne finančne spodbude

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000 EUR.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000 EUR.

Družba E 3, d.o.o. je objavila javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo: občine, podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji in drugi subjekti. Možnost prijave je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Datum prvega odpiranja je 13. september 2013, ob 11. uri, nato pa vsak delovni dan do objave zaključka javnega razpisa.


© 2012 - 2023 Portal Energetika