Arhiv glavnih novic

Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Popolna prijava v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo javni razpis za izbor dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona. Na razpis se skladno s prijavnimi pogoji lahko prijavijo pravne osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o zavodih, Zakonu o visokem šolstvu oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah. Skrajni rok za prijavo je 12.08.2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika