Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude pri pravnih osebah in podjetnikih (GEN-I)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 1.200.000 EUR.

Družba GEN-I je objavila javni razpis za podelitev nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis do vključno 16.05.2014 oz. do porabe sredstev. Sofinancirajo se ukrepi za vgradnjo energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote, vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave in drugi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika