Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za povečanje URE pri končnih odjemalcih (Elektro Energija)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 1.069.172 EUR.

Na razpisu Elektro energije za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije lahko sodelujejo občine, ki imajo izdelan lokalni energetski koncept (LEK) ter drugi subjekti in podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Rok za prijavo na razpis je najkasneje do 09. 05. 2014 do 14. ure. Sofinancirajo se številni ukrepi, med drugimi vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, izvedba energetskih pregledov in drugi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika