Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost (Petrol)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za finančne spodbude znaša 70.000 EUR.

Petrol je objavil javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo energetskih pregledov ter programov informiranja in ozaveščanja. Na javnem razpisu lahko sodelujejo občine, ki imajo izdelan lokalni energetski koncept (LEK) ter drugi subjekti in podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja od 02. 04. 2014 dalje in najkasneje do 30. 04. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika