Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju (Energija Plus)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe po javnem razpisu znaša 682.614 EUR.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za različne ukrepe od vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE do obnove posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb. Razpis velja do 1. 12. 2014, oziroma do porabe sredstev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika