Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (GEN-I)

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000 EUR.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000 EUR.

Družba Gen-I je v Ur. l. RS, št. 104/2013 objavila javni razpis URE-GEN-I-2013-4 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 16. 12. 2013 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 19. 12. 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika