Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanja prihrankov energije (E3)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 61.000 EUR.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Slovenije. Med ukrepi zagotavljanja prihrankov energije so tudi: zamenjava kotlov z novimi kotli na lesno biomaso ali na zemeljski plin, posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Rok za prijavo je do 24. 6. 2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika