Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije (Elektro Celje energija)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 80.000 EUR.

Predmet javnega razpisa družbe Elektro Celje energija so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Slovenije. Sofinancirata se ukrepa vgradnje toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote in izvedba energetskih pregledov. Prijavitelji se prijavijo na razpis od dneva objave v Ur. l. RS, pa do 30. 6. 2014, do 12. ure, oz. do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka razpisa v Ur. l. RS, pri čemer se upošteva pogoj, ki nastopi prej.


© 2012 - 2024 Portal Energetika