Arhiv glavnih novic

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih (Geoplin)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 294.660 EUR.

Predmet javnega razpisa družbe Geoplin je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za večje končne industrijske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3, ki so priključeni na prenosno plinovodno omrežje. Sofinancirajo se ukrepi: zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom, programi izvajanja energetskih pregledov in namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih. Rok za oddajo ponudb je 18.06.2014 do 12. ure.


© 2012 - 2023 Portal Energetika