Arhiv glavnih novic

Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti zaenkrat ustavljen

Po prvem odpiranju porabljena že vsa razpoložljiva sredstva.
Po prvem odpiranju porabljena že vsa razpoložljiva sredstva.

Zaradi velikega povpraševanja in števila prispelih prijav na prvo odpiranje, katerih vrednost znatno presega razpoložljiva sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru  Operativnega programa razvoja okoljske in prometne  infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, objavljenega v Uradnem listu RS št. 71 in 82/2012, je preklican rok drugega odpiranja predvidenega za 31.01.2013. V kolikor bodo zagotovljena dodatna sredstva bo javnost obveščena najmanj 45 dni pred odpiranjem.


© 2012 - 2024 Portal Energetika