Arhiv glavnih novic

Javno naročilo za izdelavo dolgoročnih energetskih bilanc do leta 2055

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Ponudbe morajo biti predložene do 21. 8. 2015 do 10.00 ure, na naslov Ministrstva za infrastrukturo.

Predmet javnega naročila je izdelava dolgoročnih energetskih bilanc Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 z analizo koristi in stroškov različnih scenarijev. Upoštevajoč usmeritve do leta 2030 ter tehnološke, okoljske in geopolitične smeri razvoja je potrebno pripraviti posodobitev bilanc do 2035 in oceno porabe energije za obdobje 2035-2055 ter na tej osnovi analizo stroškov in koristi različnih scenarijev energetske oskrbe do leta 2055.


© 2012 - 2024 Portal Energetika