Arhiv glavnih novic

Javno naročilo za pripravo strokovnih podlag in nudenja strokovne podpore s področja energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije (za obdobje 5 let)

Ponudbe se predložijo do 10. 2. 2016 do 10:00 ure na naslov naročnika.

Predmet naročila je priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije v naslednjih petih letih. V okviru tega je treba izdelati dolgoročne energetske bilance Slovenije za obdobje do leta 2035 in okvirno do 2055 z analizo koristi in stroškov različnih scenarijev, nuditi strokovno pomoč v času priprave, javne obravnave, ter sprejemanja EKS. V tem obdobju bo izvajalec pripravljal tudi strokovne podlage ter nudil strokovno pomoč naročniku pri pripravi gradiv in drugih dokumentov s področja energetike.


© 2012 - 2023 Portal Energetika