Arhiv glavnih novic

Nadzor nad energetskimi izkaznicami v pristojnosti inšpektorata, pristojnega za graditev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1) v 451. členu, ki ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb EZ-1, v tretjem odstavku določa, da inšpekcijski nadzor nad energetskimi izkaznicami izvaja inšpektorat, pristojen za graditev. 24. februarja 2015 je začelo veljati določilo za izrekanje glob za nepridobitev energetske izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine v najem za več kot eno leto.


© 2012 - 2023 Portal Energetika