Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila (Eko sklad)

Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 500.000 EUR.
Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 2 mio EUR.

Predmet poziva so nepovratne finančne pomoči pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nakup novega vozila na električni pogon, novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), predelavo vozila v električnega, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in nakup na prej navedeni način predelanih vozil. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS.


© 2012 - 2024 Portal Energetika