Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in URE starejših stanovanjskih stavb (Eko sklad)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 30. septembra 2015.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4 mio EUR.

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje). Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.


© 2012 - 2024 Portal Energetika