Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Eko sklad)

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6,0 mio EUR.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6,0 mio EUR.

Eko sklad je objavil javni poziv za izvedbo naslednjih ukrepov: toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje. Upravičenec za kandiranje je fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2014.


© 2012 - 2023 Portal Energetika