Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Eko sklad)

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2014.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2014.

Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za izvedbo naslednjih ukrepov: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, idr. Skupna višina sredstev znaša 15,0 mio EUR.


© 2012 - 2023 Portal Energetika