Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Eko sklad)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, med katerimi so tudi naslednji ukrepi: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, idr. Skupna višina sredstev znaša 14 mio EUR.


© 2012 - 2022 Portal Energetika