Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Eko sklad)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Skupna višina sredstev znaša 15,8 mio EUR.

Eko sklad podeljuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Sloveniji za naslednje ukrepe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje, priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, idr.


© 2012 - 2024 Portal Energetika