Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva (Eko sklad)

⇒ Rudarstvo ⇒ Javne objave
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Proces priprave EKS sovpada s pripravo Strategije razvoja Slovenije.

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju mestnih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Podprta ukrepa sta: A) nova kurilna napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in B) nova enosobna kurilno naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.


© 2012 - 2024 Portal Energetika