Arhiv glavnih novic

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (Energetika Ljubljana)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Na voljo je 150.000 EUR. Poziv velja do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2016.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom na območju Mestne občine Ljubljana in Občin: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log - Dragomer, za vgradnjo nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom in za vgradnjo toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.


© 2012 - 2023 Portal Energetika