Arhiv glavnih novic

Novinarska konferenca: Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več deli

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Ker se je v praksi pokazalo, da je bilo odločanje o tehničnih parametrih delitve s strani lastnikov razmeroma težka naloga, bo odslej to naloga izvajalca delitve in upravnika.

Na Ministrstvu za infrastrukturo je potekala novinarska konferenca na temo novega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli v skladu z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, spremembi Direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.


© 2012 - 2024 Portal Energetika