Arhiv glavnih novic

NOVO - Objavljene statistične časovne vrste cen zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Struktura prikaza cen je naslednja: plin, omrežnina, dajatve, trošarina, DDV in končna maloprodajna cena.

Direktorat za energijo v okviru Ministrstva za infrastrukturo je v sodelovanju s Statističnim uradom RS v letu 2012 zagotovil poenotenje poročanja in izboljšanje statistike cen zemeljskega plina na ravni države. Statistične časovne vrste strukture cene zemeljskega plina za standardne skupine porabnikov gospodinjskega in industrijskega odjema so prikazane na kvartalnem nivoju in predstavljajo uradne podatke na nivoju Slovenije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika