Arhiv glavnih novic

Objavljen program SID banke za financiranje naložb MSP v učinkovito rabo energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Cilj programa je spodbujati naložbe MSP v učinkovito rabo energije in prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij.

SID banka je objavila razvojno-spodbujevalni program za financiranje naložb v učinkovito rabo energije (URE) malih in srednje velikih podjetij (MSP) za obdobje 2014-2015. Po programu lahko podjetja neposredno pri SID banki za financiranje upravičenih projektov pridobijo kombinacijo kredita in nepovratnih sredstev. Za spodbude lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe. Poslovni subjekt mora poslovati najmanj 24 mesecev.

Cilj programa je spodbujati naložbe MSP v učinkovito rabo energije in prispevati k večji učinkovitosti poslovanja podjetij.

© 2012 - 2023 Portal Energetika