Arhiv glavnih novic

Objavljene višine podpor za okolju prijazno proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Cena zagotovljenega odkupa za mikro sončne elektrarne, postavljene na strehah, bo v mesecu septembru 2014 prvič padla pod 100 EUR/MWh.
Vloge za deseto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 06. marca 2014.

Operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je objavil neuradno višino podpor za leto 2014. Izračuni višine podpor za leto 2014 kažejo, da bodo zaradi padca referenčne cene električne energije v letu 2014 za približno 7 EUR/MWh obratovalne podpore za elektrarne na OVE v letu 2014 višje kot so bile v letu 2013. Zaradi padca referenčne cene zemeljskega plina za približno četrtino pa bodo v letu 2014 nižje višine podpor za SPTE naprave na fosilna goriva.


© 2012 - 2024 Portal Energetika