Arhiv glavnih novic

Javna obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog novele zakona pošlje do vključno 12. 6. 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona za javno obravnavo. Cilj predloga zakona je uskladitev s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, s katerim se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/11/EU.V skladu z Direktivo 2013/11/EU morajo države članice zagotoviti postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov, z redkimi izjemami, na vseh področjih varstva potrošnikov, kar vključuje tudi spore, ki izvirajo iz dobave električne energije ali zemeljskega plina.


© 2012 - 2024 Portal Energetika