Arhiv glavnih novic

Plače zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije v letu 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije je v letu 2013 znašala 2.218,73 EUR, po kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije pa 2.231,44 EUR.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno Poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2013. Poročilo vsebuje informacije o izplačanih plačah zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualnih pogodbah in pripravnikov, povprečnem številu zaposlenih po posameznih družbah, stanje zaposlenih na dan 31.12.2013 po kvalifikacijski strukturi, povprečnih mesečnih plačah, izplačilu letnega regresa in sredstvih za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika