Arhiv glavnih novic

Plače zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije je v letu 2014 znašala 2.292 EUR, po kolektivni pogodbi premogovništva pa 2.355 EUR.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo letno "Poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2014". Poročilo vsebuje informacije o izplačanih plačah zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualnih pogodbah in pripravnikov, povprečnem številu zaposlenih po posameznih družbah, stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 po kvalifikacijski strukturi, povprečnih mesečnih plačah, izplačilu letnega regresa in sredstvih za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika