Arhiv glavnih novic

Podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB3)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Razpisana sredstva za proračunsko leto 2014 znašajo 3,5 mio EUR.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 v okviru OP-ROPI za obdobje 2007-2013, objavljen v Ur.l. RS, št. 35/11, z dne 13.05.2011, se podaljša do izvedbe enajstega odpiranja v aprilu 2014. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB). Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Skrajni rok za oddajo vlog za enajsto odpiranje je 03.04.2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika