Arhiv glavnih novic

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB 3)

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skupaj odobrilo 160 operacij.
Vloge za deveto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 07. 11. 2013.

Omenjeni javni razpis za obdobje od 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, se podaljša do izvedbe devetega odpiranja v novembru 2013. Ker planirana sredstva na razpisu za leti 2014 in 2015 ne bodo porabljena in ker je velik interes prijaviteljev, se omogoči podaljšanje veljavnosti obstoječega razpisa. Glede na potencial izrabe lesne biomase in pospešitev gospodarstva je dodatni rok za izgradnjo daljinskih sistemov pomemben, saj bo tako omogočeno sofinanciranje večjega števila projektov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika