Arhiv glavnih novic

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB 3)

⇒ Energetika ⇒ Javne objave
Vloge za deseto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 06. marca 2014.

Javni razpis za obdobje od 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, se podaljša do izvedbe desetega odpiranja v marcu 2014. Ker planirana sredstva na razpisu za leti 2014 in 2015 ne bodo porabljena in obstaja velik interes prijaviteljev, se omogoči podaljšanje veljavnosti obstoječega razpisa. Glede na potencial izrabe lesne biomase in pospešitev gospodarstva je dodatni rok za izgradnjo daljinskih sistemov pomemben za sofinanciranje večjega števila projektov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika