Arhiv glavnih novic

Podpore okolju prijazne proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE po treh četrtinah leta 2014 presegle 100 mio EUR

⇒ Energetika ⇒ Statistika
V prvih devetih mesecih leta 2014 je v podporno shemo vstopilo 155 novih elektrarn.

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3723 proizvodnih naprav s skupno močjo 515 MW je v obdobju januar - september 2014 znašala 685 GWh, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Izplačano je bilo za 11 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2013. Povprečna podpora je znašala 148,08 EUR/MWh in je bila za 4,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika