Arhiv glavnih novic

Poročilo o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v letu 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika
Namen investicijskih vlaganj je zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z energijo.

Ministrstvo za infrastruktruro je objavilo letno "Poročilo o investicijskih vlaganjih v energetske objekte v letu 2015". Investicijska vlaganja v letu 2015 so bila namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti. V letu 2015 so bile izvedene naložbe v skupni višini 304,1 mio EUR, kar predstavlja 70 % planiranega po gospodarskih načrtih družb. Realizacija naložb je bila v letu 2015 za 40 % nižja kot v letu 2014.


© 2012 - 2023 Portal Energetika