Arhiv glavnih novic

Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno
Pospešitev energetske obnove stavb in oblikovanje ukrepov za industrijo sta ključna ukrepa za doseganje cilja energetske učinkovitosti.
Končni rok za oddajo prijav je 4. 10. 2016 do 9:00.

Slovenija na ravni rabe primarne energije zadovoljivo ostaja v okvirih cilja glede energetske učinkovitosti za leto 2020, nista pa bila dosežena cilja glede doseganja prihrankov energije in glede energetske obnove državnih stavb. Potrebno je pospešiti spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije preko Eko sklada, čim prej začeti z energetsko obnovo stavb, oblikovati spodbude za ukrepe v industriji in prenoviti shemo obveznega doseganja prihrankov energije dobaviteljev energije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika