Arhiv glavnih novic

Poročilo o poslovanju družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina za leto 2012

V letu 2012 so družbe elektrogospodarstva in premogovništva skupaj ustvarile 163,9 mio EUR dobička.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno poročilo o poslovanju družb energestkega sektorja za leto 2012. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije  ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi izkazov poslovnega izida in bilance stanja, cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.


© 2012 - 2023 Portal Energetika