Arhiv glavnih novic

Poročilo o poslovanju družb elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika
V letu 2013 so družbe elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina skupaj ustvarile 186,0 mio EUR dobička.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno poročilo o poslovanju družb energestkega sektorja za leto 2013. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije  ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi izkazov poslovnega izida in bilance stanja, cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.


© 2012 - 2023 Portal Energetika