Arhiv glavnih novic

Poslovanje družb elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2014

V letu 2014 so družbe elektrogospodarstva in premogovništva skupaj ustvarile za 181,5 mio EUR dobička in za 82,2 mio EUR izgube.

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo poročilo o poslovanju družb elektrogospodarstva in premogovništva za leto 2014. Poročilo vsebuje informacije o količinskem prevzemu in oddaji električni energije ter proizvodnji premoga, informacije o rezultatih poslovanja, premoženju in likvidnosti družb na osnovi nerevidiranih izkazov poslovnega izida in bilance stanja, cenah električne energije in zemeljskega plina na nacionalnem nivoju ter zbranih in porabljenih sredstvih iz naslova dajatev v energetiki.


© 2012 - 2023 Portal Energetika