Arhiv glavnih novic

Potrjen investicijski program za projekt odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO)

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Odlagališče NSRAO bo varno in okoljsko sprejemljivo, tehnološko ustrezno in ekonomično ter tudi družbeno sprejemljivo.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je potrdilo investicijski program za projekt odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na izbrani lokaciji Vrbina v občini Krško. V odlagališču NSRAO se bodo odlagali vsi odpadki t.i. malih povzročiteljev v Sloveniji ter polovica vseh odpadkov iz NEK, za katerega je dolžna poskrbeti Slovenija. Z izgradnjo odlagališča bodo zagotovljeni pogoji za delovanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in za trajno in zanesljivo obratovanje Nuklearne elektrarne Krško.


© 2012 - 2023 Portal Energetika