Arhiv glavnih novic

Povabilo k oddaji predlogov operacij za izvedbo pilotnih projektov energetske prenove javnih stavb kulturne dediščine

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb
Rok za oddajo vlog s predlogi pilotnih projektov je 16. 12. 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države, ki bi se izvedle kot pilotni projekt celovite energetske prenove javnih stavb z vsebinsko karakteristiko kulturne dediščine in bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »OP EKP 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij je na voljo 2,0 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena do 30. 9. 2018.


© 2012 - 2024 Portal Energetika