Arhiv glavnih novic

Povabilo za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb
Prvi rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Za izvedbo operacij po tem povabilu je na na voljo cca. 4,55 mio EUR nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago v letih  2016, 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.


© 2012 - 2023 Portal Energetika