Arhiv glavnih novic

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli – vodomeri za toplo vodo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Vgradnja delilnikov za ogrevanje in toplo vodo se nanaša samo na večstanovanjske stavbe s štirimi ali več stanovanji.

Vgradnjo toplotnega števca za pripravo tople sanitarne vode na nivoju celotne večstanovanjske stavbe določa Energetski zakon. Ta zahteva velja v primeru, če se stavba oskrbuje s toploto iz daljinskega ogrevanja ali iz skupne kotlovnice. Podobna zahteva je tudi v starem, še veljavnem Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli iz leta 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika