Arhiv glavnih novic

Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 31. avgusta 2015.
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 31. avgusta 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa podrobnejše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov, podrobnejše pogoje za organizacije, ki izvajajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 31. avgusta 2015.
Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 31. avgusta 2015.

© 2012 - 2023 Portal Energetika