Arhiv glavnih novic

Predstavitev spremenjenih rešitev iz osnutka DPN za območje HE Mokrice

Javnost ima pravico podati pripombe na spremenjene rešitve do 1. februarja 2013.
Javnost ima pravico podati pripombe na spremenjene rešitve do 1. februarja 2013.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor z javnim naznanilom obvešča javnost o predstavitvi spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje HE Mokrice. Gradivo bo od 29. januarja 2013 do 5. februarja 2013 na vpogled na ministrstvu in v prostorih občine Brežice.


© 2012 - 2024 Portal Energetika