Arhiv glavnih novic

Prenos Direktive o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu v slovenski pravni red

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijava je možna do 29. marca 2013.
Centralno skladišče za radioaktivne odpadke na Brinju s pomožnim objektom (Foto: ARAO).

Slovenija je pred rokom v svoj pravni red prenesla Direktivo Sveta 2011/70/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Nacionalni pravni red je skladen z določbami Direktive, saj imamo v obliki resoulucije sprejet nacionalni program ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter vzpostavljen sistem izdaje dovoljenj za izvajanje sevalnih dejavnosti in sistem ustreznega nadzora. Vpeljan je tudi ustrezen sistem upravljanja z radioaktivnimi odpadki.


© 2012 - 2024 Portal Energetika