Arhiv glavnih novic

Prijava zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO
Rok za oddajo obrazcev je 21. marec 2014.
Razpisana sredstva za proračunsko leto 2014 znašajo 3,5 mio EUR.

Na podlagi 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014) je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo obrazce, ki bodo oškodovancem omogočili prijavo zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov v času trajanja posledic žleda. Obrazce pošljite na e-naslov: mzip.energija(at)gov.si oz. z dokazili na naslov ministrstva.


© 2012 - 2024 Portal Energetika